Afmelden bij ziekte

Als een kind ziek is of om andere redenen niet op school kan komen, wilt u dit dan uiterlijk een kwartier voor aanvang van de lessen laten weten bij de leerkracht van uw kind. Telefoon: 015-3109519 (hoofdgebouw) of 015-3619684 (dependance).