Zelfbewustzijn

Boom van de 7 gewoonten
Wij denken dat de wereld niet maakbaar is, maar dat je de invloed op je leven wel kunt vergroten door (zelf-)leiderschap. Ieder mens is geschapen met een doel, talenten en unieke eigenschappen.
Om die ten volste te benutten, werken we met de methode ‘The leader in me’ van Sean Covey.
‘The leader in me’ gaat uit van zeven gewoonten, die wij integreren in het onderwijs. Deze gewoonten passen wij als leerkrachten ook toe op onze eigen ontwikkeling.

Begin bij jezelf
Gewoonte 1 Wees proactief. Maak je eigen keuzes.
Gewoonte 2 Begin met het einddoel voor ogen. Maak een plan.
Gewoonte 3 Doe belangrijke zaken eerst. Eerst werken, dan spelen.

Werk samen

Gewoonte 4 Denk win-win. Zoek naar voordeel voor iedereen.
Gewoonte 5 Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Luister voordat je praat.
Gewoonte 6 Creëer synergie. Samen is beter.

Zorg goed voor jezelf
Gewoonte 7 Houd de zaag scherp. Evenwicht voelt het best.

Kanjertraining
Ieder kind is uniek, maar is ook onderdeel van een groep. Dit vraagt om sociale vaardigheden en aanpassingvermogen. In de kanjertraining leren onze leerlingen positief over zichzelf en de ander denken.

De Kanjertraining gaat uit van vier soorten gedrag, petten genoemd. Deze petten komen terug in onze lessen.