Ontdekkend leren

Kinderrestaurant
Blikvanger in het hoofdgebouw van Kindcentrum Regenboog is het kinderrestaurant. In het kinderrestaurant komen veel dingen die in het onderwijs geleerd zijn, op een heel andere manier aan de orde. Denk aan meten of het uitrekenen van benodigde hoeveelheden. Ook sociale vaardigheden worden hier op een speelse manier geoefend.
Alle groepen, ook die van de dependance, koken minstens één keer per jaar voor hun ouders, broertjes en zusjes.
Daarnaast wordt de keuken gebruikt voor smaaklessen of het bereiden van speciale hapjes rond bijvoorbeeld de feestdagen.