Duurzaam samen

Integraal kindcentrum (IKC)
Kindcentrum Regenboog vormt samen met voor- en naschoolse opvang SkippyPePijn een integraal kindcentrum (IKC). Dit betekent dat we onze manier van werken op elkaar aanpassen. Hierdoor begint de ontwikkeling van je kind al zodra hij of zij naar de opvang van SkippyPePijn gaat. Ook de latere voor- en naschoolse opvang van SkippyPePijn volgt in één lijn de ontwikkeling van je kind op school.

Dit zorgt ervoor dat je kind zich van nul tot en met dertien jaar kan ontwikkeling in een veilige en vertrouwde omgeving.

De verwachting is dat we vanaf begin 2017 over zullen stappen op de naamvoering ‘Kindcentrum Regenboog’.